English

Bartholomäus Spranger (1546-1611). Šv. Uršulė su kankinėmis. Medis, aliejus, 160x125. T-3995

 

 

 

 

Lietuvos dailės muziejaus nacionalinės reikšmės dailės rinkinys formavosi kartu su ilga ir sudėtinga muziejaus kūrimosi istorija. Patys seniausi rinkinio eksponatai pradėti kaupti dar 1907 metais, kuomet Vilniuje viena po kitos kūrėsi įvairios Lietuvos meną, mokslą bei dailę globojančios draugijos. Išaugęs iš nedidelio, 1933 metais įkurto Vilniaus miesto muziejaus, Lietuvos dailės muziejus savo rinkinį išplėtė iki beveik ketvirčio milijono eksponatų.  Jame sukaupti vertingi nacionalinės ir užsienio dailės kūriniai, profesionaliosios ir liaudies kūrybos eksponatai.

 

 

Bartholomäus Spranger (1546-1611). Šv. Uršulė su kankinėmis. Medis, aliejus, 160x125. T-3995 (fragmentas).

Šiuo metu muziejaus rinkinys
pagal dailės rūšis suskirstytas
į tris pagrindinius vaizduojamosios,
taikomosios
bei liaudies meno rinkinius. Keliuose muziejaus padaliniuose kaupiamos mišrios kolekcijos